Spoločnosť PESTISS, s.r.o., je dynamická spoločnosť zameraná najmä na poskytovanie služieb v oblasti regulácie živočíšnych škodcov. Špecializáciou našej spoločnosti je dodávanie služieb v potravinárstve, logistike, poľnohospodárstve a priemysle, kde vieme službu realizovať podľa najvyšších štandardov (HACCP, IFS, AIB, BRC). Pracovné postupy a štandardy vychádzajú zo základnej metodiky výkonu práce ,,DDD,, , ktoré sú rozšírené a zapracované o ISO štandardy. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je predaj voľne dostupných prípravkov koncovému zákazníkovi prostredníctvom našich distribútorov.