Robí vám problém dotieravý hmyz? Vyriešime!

Súbor činností, pri ktorých sa prevádzajú stanovené technologické postupy vychádzajúce z biológie predstaviteľov hmyzích škodcov, ktoré majú za účel elimináciu akútneho výskytu týchto škodcov, poprípade zamedziť ich ďalšiemu možnému šíreniu v nežiaducom prostredí.

Častý výskyt hmyzu

Predajne s potravinami

Výrobné prevádzky

Skladové priestory

Povaly

Schodiská

Dezinsekcia rovnako predchádza hrozbe možnej nákazy chorobami a infekciami u ľudí, ako aj zvierat nakazeným hmyzom (napr.: mucha, osa, mravec, blcha, ploštica, komár, šváb a ďalšie).

Certifikovaný personál

Profesionálny a skúsený personál pripravený kedykoľvek vám pomôcť.

Nezávadné

Dbáme na vaše zdravie, a preto je naša dezinsekcia zdraviu nezávadná.

Rýchly servis

Na vaše požiadavky reaguje promptne s individuálnym prístupom.

Najlepšie vybavenie

Využívame prvotriedne technológie.