Predstavujú nebezpečenstvo v podobe mechanického poškodzovania majetku a znehodnotenia materiálu (napr.: okusovaním elektroinštalácií, či ničenia a likvidácie tovaru a výrobkov). Avšak dôležitým faktorom je aj vizuálny výskyt „škodlivých hlodavcov“ a tým poškodenie imidžu jednotlivých subjektov.

Škodlivý hmyz môže mať významný vplyv na zdravie ľudí. Niektoré druhy hmyzu, ako komáre a blchy, môžu prenášať choroby, ako je malária, dengue horúčka, horúčka Zika, lymská borelióza a vírusové encefalitídy. Hmyz ako šváby a múchy môžu kontaminovať potraviny, čo vedie k riziku infekcie a žalúdočných ochorení. Okrem toho môže alergia na bodnutie hmyzom vyvolávať vážne reakcie u citlivých jedincov. Preto je dôležité mať prístup k profesionálnym službám likvidácie škodlivého hmyzu, aby sa minimalizovalo riziko týchto negatívnych vplyvov na zdravie.

Vtáky sa zhromažďujú na jednom mieste a môže tak dochádzať k hromadnému znečisteniu vtáčími výkalmi, ktoré môžu obsahovať patogény alebo pôsobiť ako alergén. Okrem toho, v niektorých vzácnych prípadoch, niektoré vtáky môžu prenášať určité choroby, ako napríklad psitakóza.

Osy a sršne môžu mať potenciálne negatívny vplyv na zdravie ľudí. Ich bodnutie môže spôsobiť bolesť, opuch, začervenanie a svrbenie v mieste bodnutia. U citlivých jedincov môže dôjsť k alergickej reakcii, ktorá môže byť vážna a v niektorých prípadoch aj život ohrozujúca. Niektoré osy a sršne môžu byť agresívne a útočiť na ľudí, čo môže viesť k opakovaným bodnutiam a zvýšenému riziku komplikácií. Pri väčšom množstve hniezd blízko obývaných oblastí sa tiež môže zvýšiť pravdepodobnosť stretu s týmto hmyzom. Preto je dôležité brať opatrenia na minimalizáciu kontaktu s osami a sršňami a v prípade potreby vyhľadať profesionálnu likvidáciu, aby sa zabezpečila bezpečnosť a ochrana zdravia.