Problém s hlodavcami? Urobíme maximum!

Činnosť zaoberajúca sa riešením problematiky preventívneho a akútneho výskytu škodlivých hlodavcov, ktorí predstavujú reálnu hrozbu rôznych závažných ochorení (napr.: žltačka, salmonela, leptospiróza).

Častý výskyt hlodavcov

Skladové priestory

Prevádzky s jedlom

Kontajnerové stojiská

Spracovanie a výroba potravín

Obchodné centrá

Pivničné priestory

Povaly

Spoločné priestory v bytovkách

Voľné priestranstvo okolo budov.

Predstavujú nebezpečie v podobe mechanického poškodzovania majetku a znehodnocovania materiálu (napr.: okusovaním elektroinštalácií, či ničenia a likvidácie tovarov a výrobkov). Niemenej dôležitým faktorom je i vizuálny výskyt „škodlivých hlodavcov“ a tým poškodený image jednotlivých subjektov.

Certifikovaný personál

Profesionálny a skúsený personál pripravený kedykoľvek vám pomôcť.

Osvedčené metódy

Na odchyt hlodavcov mám svoje vlastné metódy.

Rýchly servis

Na vaše požiadavky reaguje promptne s individuálnym prístupom.

Najlepšie vybavenie

Využívame prvotriedne technológie.