Fumigácia - plynovanie obilia, dreva a komodít

Ochrana dreva a iných komodít pred škodcami plynovaním

Plynovanie obilia a iných komodít
Skladovateľom a spracovateľom obilia, ktorým zákon ukladá povinnosť vykonať ošetrenie obilia a iných komodít fumigáciou (ako aj spoločnostiam, ktoré ju vykonávajú nad rámec zákona dobrovoľne) poskytujeme službu preventívnej fumigácie. Sme schopní plynovať voľne uložené obilie v halách a taktiež obilie uskladnené v obilných silách. Skladovateľom obilia ponúkame službu chemického čistenia skladov pred naskladnením obilia, ako aj síl pre uskladnenie sladového jačmeňa v pivovarníctve.

Plachtovanie pre zvýšenie účinnosti
Z dôvodu vyššej saturácie komodít plynom používame pre zvýšenie účinnosti fumigácie na ošetrovanú komoditu plachty

Kde sa fumigácia využíva?

Sklady obilia

Sklady dreva

Silá

Pivovarníctvo

Sme schopní zabezpečiť fumigáciu dreva určeného na export, ako aj ochranu dreva pred škodcami
Protokol o fumigácii
Zákazník po vykonaní fumigácie obdrží všetky potrebné dokumenty, potvrdenia a protokol s kartou bezpečnostných údajov k použitému prípravku.

Certifikovaný personál

Profesionálny a skúsený personál pripravený kedykoľvek vám pomôcť.

Bez škodlivín

Ošetrenie realizujeme bez toho, aby sme poškodili alebo zhoršili kvalitu vašich komodít.

Rýchly servis

Na vaše požiadavky reaguje promptne s individuálnym prístupom.

Najlepšie vybavenie

Využívame prvotriedne technológie.